ගුවන් යානයේදී ලස්සන ගුවන් සේවිකාවක් දැකපු ගල්කිස්සේ පුද්ගලයාට හිත පාලනය කරගත නොහැකිව කරපු අමන වැඩේ.

ඩුබායි සිට කොළඹ බලා පැමිණෙමින් තිබුන ගුවන් යානයක් තුල ගල්කිස්සේ පුද්ගලයෙක් කල අමන වැඩක් බලන්නකෝ.ගුවන් යානයේ සිටි ගුවන් සේවිකාවකගේ ලස්සනට වහ වැටුණු මෙම පුද්ගලයා සියල්ලම බලා සිට්යියදී ඇයට කරන්න යන දේ ඇයවත් කිසිදාක නොසිතු දෙයක්.මත් වතුරට වහ වැටුන පසු ඇයගේ ශරීරය දිහා බලා තිබෙන්නේ කාමුක ස්වරූපයකින්.මේ පුද්ගලයාගේ වයස කියක් කියලද හිතන්නේ ඔබ.මොකක්ද ඇත්තටම මොහු මේ තරුණියට කරලා තියෙන්නේ.පසුව ඔහුට කුමක්ද වුණේ.මේ සියල්ලම දැනගන්න පහත වීඩියෝව නරඹන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *