“ප්‍රභාකරන් කියනෙන් ත්‍රස්තවාදියෙක් මිසක් මහත්තයෙක් නෙවෙයි මහත්තයෝ” රටම හොල්ලමින් උදේ ආශ්චර්ය කිවුව කතාව බලන්න

තිස් වසරක කුරිරු යුද්ධය නිම කිරීමේ සටනේදි මවුබිම වෙනුවෙන් සිය ජිවීතය පුජා කළ රණවිරුවන් දහස් ගණනකි. මවුබිම වෙනුවෙන් පවතින ආදරය සහ දේශප්‍රේමය නිසාම මෙලෙසින් සිය ජිවීතයේ හොදම කාලය කැපකරමින් ජීවිතය පූජා කළ රණවිරුවන්ගේ කැපකිරීම නොවන්නට තවමත් අප ජීවත් වෙන්නේ ත්‍රස්තවාදය වෙලා ගත් රටක මර බියෙන් ය.

මෙලෙසින් මේ යුද්දය අවසන් කර වසර 9ක් ගියත් අපට නම් ප්‍රභාකරන් කියන්නේ දරුණු ත්‍රස්තවදියෙක්ම තමයි. ඔහු මිනිස් ජිවිත නම් කියක් බිලි ගත්තද. අහිංසක අම්මා කෙනෙකුගේ තව එක දරුවෙක් රට වෙනුවෙන් කැප කරමින් මේ රට නිදහස් රටක් කළේ අපේ ජාතියේ රණවිරුවන්ය. අප සියලු දෙන ඒ සියලු දෙනාටම නය ගැතියි. මෙන්න අද උදේ ඩිජේ අරා ඇන්ඩ් පැස්බරා වැඩසටහනේ ආශ්චර්ය කිවුව කතාව බලන්න.. හිතට දැනුන සේයාර කරමු. තව එනෙකුට බලන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *