දවසට ලීටර් 4ක් Coca-Cola බොන වයස අවරුදු 61 Coke පිස්සා – පුදුම හිතෙන වීඩියෝවක්

මිනිස්සුන්ට එක එක පුරුදු තියෙනවා. ඇමෙරිකානු ජාතික කාන්තාවක් පෙට්‍රල් ආශ්වාස කිරීමට පුරුදුවෙලා සිටියා. ඒ වගේම සිද්ධියක් අප්‍රිකාවෙන් වාර්තා වෙනවා. වයස අවරුදු 61ක් වූ අප්‍රිකානු ජාතික හෙන්ද්‍රික් බෝතා (Hendrik Botha) කුඩා කල සිටම Coca-Cola වලට ප්‍රිය කරන්නෙක්. අද වන විටත් ඔහු තමන්ගේ දවස ආරම්භ කරනේද අවසන් කරන්නේද Coca-Cola පානය කරමින්. දිනකට ලීටර 4ක් ඔහු පානය කරනවා. ඔහුගේ Coca-Cola සිහිවටන එකතුව මෙතෙක් ලොව විශාලතම එකතුව බවට පත්වී තිබෙනවා. පහත වීඩියෝව නරබන්න..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *