ලොව ඉතාමත් ජනප්‍රිය නිල් චිත්‍රපට නිළියන් මේකප් නැතුව සැබෑ ජිවිතේ ඉන්න පෙනුම මෙන්න..දැක්කොත් පිස්සු හැදෙයි

අපි බොහෝ දෙනා කාට කාටත් නැ කීවට නිල් චිත්‍රපට ඕනේ තරම් බලල ඇති..එහි රංගනයෙන් දායකවන නළු නිළියන් එය රැකියාවක් විදිහටයි කරන්නේ..ඉතින් අපි මේ සමහර නිල් චිත්‍රපට නිළියන්ගේ ලස්සන වශී වෙලා තමයි ඉන්නේ..ඒ එයාලගේ තියෙන සරාගී පෙනුමට..අපි අද ඔයාලට පෙන්නන්න යන්නේ අපි ආදරේ කරන නිල් චිත්‍රපට නිළියන්ගේ මේකප් නැතුව සාමන්‍ය ජිවිතයේ ඉන්න පෙනුම..බලන්නකෝ ෆිල්ම් වල ඉන්නවා වගේ ලස්සනද කියලා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *