වැනිලා හිටවලා කිලෝ 1ක් රු 50000 ට විකුණා කෝටිපතියෙක් වෙන්නෙ මෙහෙමයි ඔබත් දැන්ම වැනිලා හිටවන්න පටන් ගන්න

අපි හැමදාම ඔබට ගොඩක් වැදගත් වෙන ඔබ නොදන්නා දේවල් ගැන තමයි කියලා දෙන්නේ …ඉතින් ඈත අපි ඔබට කියන්න යන්නේ වැනිලා හිටවලා කිලෝ 1ක් රු 50000 ට විකුණා කෝටිපතියෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔබත් මේ ගැන දැනගන්න පහත video එක බලන්න….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *