කාන්තාවක් සුරාන්තයට පත් කිරීමට දැනගෙන සිටිය යුතුම කරුණු

විවාහ ජීවිතයේදී ලිංගිකත්වය  ඒ හා බැඳුනුම කොටසක් වෙනවා. ඉතින් ඔවුනොවුන් අතර ලිංගික ජීවිතය ශක්තිමත් වීමට නම් එකිනෙකාගේ උවමනාවල් දැනගෙන සිටීම ඉතා වැදගත්ය. එසේ නොවුනහොත් සිදුවන්නේ වෙනත් අයගේ පහස සොයාගෙන යාමයි. ඔබේ අතිනුත් මෙවැනි දේවල් මග හැරේනවද බලන්න. එසේනම් වැඩි විස්තර සහිත වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න. වැදගත් කියලා හිතුන නම් අනිත් ඇයට බලන්න share කරන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *