වත්තෙ පැලේ පොඩ් කෙල්ල කොල්ලෙක් එක්ක ඉන්නවා දැකලා තාත්තා වහ බිලා මැරුණා දැන් එකි රු5000ට සේල් වෙනවා

ගැහැණු කෙනෙක් කියන්නේඅප වැනි රටවල ජිවත් විය යුත්තේ සමාජයෙන්ම මුල් බැසගත් සම්මුතියකට අනුවයි. එහෙම කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ සිදුවීම් නිසයි.  මෙවැනි රටවල කාන්තාවක් සමාජ සම්මුතියට පටහැනිව යන්නේ නම් ඔවුන්ට සිදුවන්නේ විවිධ වූ තාඩන පීඩන වලට මුහුණ දීමටයි. එනම් මුළු මහත් සමාජයෙන්ම ගැරහීමට ලක් වීමයි. වැඩි විස්තර සහිත වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න. හැමෝටම දැනගන්න share කරන්න

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *