උදාරිගෙන් වෙන්වූ සංගීත්..ශාලිකා සමග තිබෙනා ප්‍රේමය ගැන ශාලිකා පළමු වරට සියලු දේම හෙළි කරයි.

ශාලිකා එදිරිසිංහ කියන්නේ කවුරුත් ආදරය කරන රංගන ශිල්පිණියක්.ඉතින් ශාලිකා ගැන මේ දිනවල හැමතැනම කටකතාවක් පැතිරෙමින් පවතිනවා.ඒ උදාරිගෙන් වෙන්වූ සංගීත් සතරසිංහ සමග පෙම් සබඳතාවයක් ඇති බවට.මෙන්න ඒ සියලු දේ පිළිබඳව සුරූපී නිලි ශාලිකා කිව්ව කතාව පහත වීඩියෝව තුලින් නරඹන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *