පොඩි ළමයිට ෆොන් අරන්දෙන්න එපා තාත්තටත් වඩා නාකි තට්ටයෙක් පාසැල් දැරියගේ ජීවිතය විනාෂ කළ හැටි

අද සමාජයේ අසන්නට දකින්නට ලැබෙන්නේ එතරම් හොද දේවල් නම් නොවේ. මේ කියන්න කියන්නෙත් එවැනි කතාවකි. එනම් පාසල් යන වයස් ළමයින්ට ජංගම දුරකථන භාවිතා කිරීමට දීමෙන් සිදු වූ සිද්දියකි. දෙමාපියන් තම ළමයින් ගැන සැලකිලිමත් විය යුතුය. එසේ නොකළහොත් සිදු වන්නේ අහිංසක ජිවිත නිරපරාදේ විනාශ වීමකි. පාසල් යන වයසේ දරුවන්ට සමාජය ගැන ඇත්තේ අල්ප දැනුමකි. එම නිසා ඔවුන් වරදට පෙලබෙන්න ගතවන්නේ නිමේෂයකි. එසේ සිදු වූ සිදුවීමක් පහත වීඩියෝවෙන් නරඹන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *